HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539
HR EN

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ za mikro, male i srednje poduzetnike

Uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), uspostavila je novi financijski instrument – COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA.

Namjena ovog Financijskog instrumenta jest ulaganje u obrtna sredstva s ciljem osiguravanja likvidnosti mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Bitno je za naglasiti kako krajnji korisnik mora dokazati kako je virus COVID-19 imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine zbog jednog ili nekoliko sljedećih razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.,
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.,
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.,
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

DETALJI COVID-19 ZAJMA ZA OBRTNA SREDSTVA:

Prihvatljivi korisnici
Mikro, mali i srednji poduzetnici
Iznos zajma Do 750.000,00 HRK
Rok korištenja Do 6 mjeseci od odobrenja
Kamatna stopa 0,25%
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček
Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma
Potpora De minimis
Namjena Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma

Putem ovog financijskog instrumenta, financirati će se sljedeći troškovi:

 • trošak pripreme proizvodnje,
 • trošak sirovina i materijala,
 • ostali proizvodni troškovi,
 • trošak zaposlenih,
 • trošak novih zapošljavanja,
 • trošak zakupa poslovnog prostora,
 • režijski troškovi te
 • opći troškovi.

Osim navedenih troškova, bitno je za napomenuti kako je dopušteno kombiniranje državnih Mjera sa zajmom za isplatu drugog dijela plaća te je dopušteno financiranje PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine

Neprihvatljivi sektori:

 • Ribarstvo i akvakultura,
 • Primarna poljoprivredna djelatnost,
 • Duhan i destilirana alkoholna pića,
 • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovine njima,
 • Kasina i istovjetna poslovanja,
 • Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničnim podatkovnim programima ili rješenjima kojima se podupiru isključive djelatnosti

Više o ovoj mjeri dostupno je na sljedećem linku: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/covid-19-zajam/

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć kako biste ostvarili pravo na obrtna sredstva, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr.