Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539

Prva ESIF kreditna linija za ruralni razvoj za ulaganja do 1 milijun eura, s niskim kamatnim stopama, dužim rokovima počeka i otplate.

OBJAVLJENO 17.10.2019

Prva ESIF kreditna linija za ruralni razvoj za ulaganja do 1 milijun eura, s niskim kamatnim stopama, dužim rokovima počeka i otplate.

Ukoliko poslujete u sektoru poljoprivrede, prerade ili šumarstva, zanimljiva će vam biti informacija da je Ministartvo poljoprivrede 17. rujna 2019. godine prisustvovalo na potpisivanju sporazuma o financiranju između Hvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) kao upravitelj fonda sredstava i poslovnih banaka (OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.) kao financijskih posrednika koje zaprimaju, obrađuju predmete te vrše isplate kredita krajnjim korisnicima. Potpisivanjem sporazuma na tržištu se pojavio po prvi put financijski instrument „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ koji je sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa (50%) te iz izvora poslovne banke (50%), a iz kojeg će se financirati nove investicije poduzetnika iz prethodno navedenih sektora, a poduzetnicime će biti stavljeno na raspolaganje više od 500 milijuna kuna.

Koje su prednosti novog financijskog instrumenta u odnosu na postojeće?

Novim financijskim instrumentom poduzetnicima se omogućava prijava investicija od minimalno 50.001 eura pa do maksimalnih 1.000.000 eura. Također, dodatne pogodnosti odnose se na produljene rokove počeka i rokove otplate, tako da je moguće ugovoriti do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina za trajne nasade, dok se rok otplate može ugovoriti do čak 15 godina (rokovi korištenja kredita su maksimalno 18 mjeseci). Kamatna stopa se računa na način da se uzima prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi). Krajnja kamata za korisnika ovisi o tome u kojoj banci od prethodno navedenih se realizira kredit, ali informativno su u rasponu od 1,2 – 2,1% (dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovnih banaka odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu).

Kako bi se maksimalno izašlo u susret poduzetnicima te se dodatno smanjili troškovi, financijski instrument nema naknade za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava. Želimo istaknuti i sljedeću prednost, a to je vlastito učešće u kreditiranju, koje treba iznositi 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a (s time da poslovne banke mogu i u potpunosti temeljem internih odluka ukinuti uvjet vlastitog učešća), što značajno olakšava poduzetnicima zatvaranje financijske konstrukcije (većina komercijalnih investicijskih linija zahtjeva učešće od 20% – 30%). U nastavku se nalaze prihvatljive djelatnosti ulagnja te namjene kredita.

Prihvatljive djelatnosti ulaganja:

1. Mjera 4. – Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Podmjera 4.2 – Ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

2. Mjera 6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.4 – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

3. Mjera 8. – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.6. – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Investicijski krediti za ruralni razvoj mogu se koristiti za financiranje novih ulaganja u okviru prihvatljivih podmjera Programa ruralnog razvoja, a može se ulagati u:

1. Osnovna sredstva

  • Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR.
  • Kupnja, priprema i uređenje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, uz uvjet da iznos financiranja izdataka iz kredita vezanih uz nabavu zemljišta ne prelazi granicu od 10% ukupnog iznosa kredita
  • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih dugogodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda i maslinika) isključujući restrukturiranje postojećih vinograda
  • Nabavu stoke i peradi – matično stado i jato
  • Povrtlarsku i cvjećarsku proizvodnju, uključujući ulaganje u izgradnju plastenika i staklenika s pratećom opremom
  • Ulaganje u izgradnju ili opremanje novih ili postojećih sustava za navodnjavanje
  • Izgradnju, dogradnju i preuređenje građevinskih objekata, uključujući povezanu infrastrukturu
  • Preuređenje hladnjača i skladišnog prostora, uključujući povezanu infrastrukturu
  • Kupnja i izgradnja poslovnog prostora čija namjena nije daljnja komercijalizacija na tržištu (prodaja, iznajmljivanje i sl.)
  • Kupnja strojeva, opreme i alata, rashladnih dostavnih vozila i gospodarskih vozila
  • Kupnja ili razvoj nematerijalne imovine povezane s investicijom odnosno materijalnim ulaganjem (računalni programi, patenti, licence, autorska prava, žigovi)

  2. Obrtna sredstva

  Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).

  Cijeloviti tekst financijskog instrumenta nalazi se na sljedećem linku: https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicijski-krediti-za-ruralni-razvoj/

  Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.