HR EN
Industrijska 5, 10434 Sveta Nedelja - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

EU natječaj u najavi - 73.10. Ulaganja – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici:

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 EUR-a ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 EUR-a za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje:
 • objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva;
 • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima; objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem

Intenzitet potpore:

 • 65%, a , a može se uvećati do 80% za ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu i za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.
 • za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR-a SO dostupno je najviše 25% raspoložive alokacije
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije.

Visina potpore:

 • od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR

Alokacija: 223.663.407,50 EUR

Indikativni plan objave natječaja:

 • III.kvartal 2023.

Ostalo:

 • Natječajem može biti propisano da je kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila prihvatljiv trošak pod sljedećim uvjetima - prodavatelj mora podnijeti pisanu izjavu o porijeklu, te u pisanoj formi potvrdi da u proteklih 5 godina navedeno nije kupljeno sredstvima državne ili EU potpore

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u izradi i provedbi projektne prijave, pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na +385 95 902 5341 (Ivan Orač).