HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Prepoznali smo jednu od brojnih prilika za sufinanciranje projekta od strane EU fondova

OBJAVLJENO 19.04.2021

Tvrtka Genius Consulting d.o.o. korištenjem EU sredstava značajno unaprijedila poslovanje i povećala konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu

Tvrtka Genius Consulting d.o.o. jedna je od vodećih domaćih kompanija specijaliziranih za poslovno savjetovanje iz područja EU i nacionalnih potpora; financijskog i upravljačkog savjetovanja; organizacija edukacija i stručnih skupova te razvoj digitalnih rješenja. Navedena područja imaju zajedničke dodirne točke kojima se ona međusobno osnažuju stvarajući sinergijski efekt za poslovanje Tvrtke.

Tvrtka pruža cjelovitu operativnu podršku u izradi projektnog koncepta, prikupljanju i provjeri potrebne administrativne dokumentacije te izradi projektne prijave. Tvrtka također pruža podršku u provedbi odobrenih EU i nacionalnih projekata.

Jednako tako, Genius Consulting klijentima nudi cjelovitu i kvalitetnu podršku u pripremi, izradi i evaluaciji investicijskih projekata kojima omogućuje stvaranje dodane vrijednosti u poslovanju.

Temeljem natječaja „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ tvrtka je realizirala EU projekt ,,Optimizacija poslovnih procesa tvrtke nabavom IKT rješenja i informatičke opreme“ (KK.03.2.1.19.0603) kojim se optimiziralo, integriralo i informatiziralo 5 ključnih poslovnih procesa tvrtke te će se u konačnici postići redukcija administrativnog tereta za 10%. Sve navedeno osigurat će daljnji rast i razvoj tvrtke te ojačati trenutnu poziciju na domaćem i međunarodnim tržištu uz ostvarenje pozitivnog utjecaja na ciljane skupine i krajnje korisnike - zaposlenike, klijente te zainteresiranu javnost.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 211.250,00 HRK dok je iznos EU potpore bio ukupno 91.260,00 HRK. Projekt je započeo sa provedbom 21. listopada 2019. te završava 21. ožujka 2021. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost tvrtke Genius Consulting d.o.o.“

Poveznica na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr


Prepoznali smo jednu od brojnih prilika za sufinanciranje projekta od strane EU fondova što je rezultiralo ostvarenjem bespovratnih sredstava za izradu nove web stranice.

Projekt: Poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju usluga tvrtke
Svrha projekta: Izrada poslovne web stranice prilagođene za mobilne telefone i tablete. Obzirom na dinamičnu djelatnost koju tvrtka obavlja i važnost prijenosa provjerenih i točnih informacija potencijalnim i postojećim klijentima važnu ulogu u poslovanju predstavlja kvalitetna i responzivna web stranica na kojoj korisnici brzo pronalaze informacije koju su im potrebne.

Rješenje: Izrada poslovne web stranice www.geniusconsulting.hr koja će biti funkcionalna, jednostavna za korištenje i prilagođena svim uređajima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • povećanje konkurentnosti tvrtke na domaćem i globalnom tržištu konzultantskih usluga
  • pojačana svijest kod potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja EU fondova i drugih oblika financiranja kroz razne primjere na web stranici
  • širenje kvalitetnih i povjerljivih informacija o mogućnostima financiranja projekata kroz responzivnu web stranicu na svim uređajima

Ukupna vrijednost projekta: 170.937,50 kn
Iznos EU sufinanciranja: 94.045 kn
Razdoblje provedbe projekta: 19.10.2018. – 18.10.2019.
Kontakt osoba za više informacija: Marin Vučemilo, mvucemilo@geniusconsulting.hr
Nositelj projekta: Genius Consulting d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Genius Consulting d.o.o.

Poveznica na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr