HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 99 541 6985
HR EN

EU i nacionalni fondovi

EU i nacionalni fondovi

Pristup financijama često je ključni uvjet za realizaciju novih investicijskih projekata. Razvoj projektnih ideja i njihova primjena moguća je samo ako imamo dovoljno financijskih sredstava i ljudskog kapitala. Pristupom bespovratnim sredstvima ili financijskim instrumentima bilo prema hrvatskim ili europskim institucijama naša je svakodnevica.

Naša uloga:

Realizirat ćemo vašu poslovnu ideju uz pomoć bespovratnih sredstava, a naša usluga sastoji se od:

1. Provjeriti prihvatljivost vašeg subjekta i projektne ideje

2. Izraditi poslovni plan / investicijsku studiju

3. Pripremiti projektnu prijavu

4. Provesti postupak javne nabave

5. Upravljati projektom

Područja djelovanja:

EU fondoviEU programiNacionalni programi/zakoni
Europski fond za regionalni razvoj

Kohezijski fond

Europski socijalni fond
Horizon 2020
Zakon o poticanju ulaganja
Europski poljoprivredni fond za
ruralni razvoj
PrimaSektorski programi
Europski fond za pomorstvo i
ribarstvo
EBRDŽupanijski programi

Najnovije novosti

EU fondovi Javni sektor
02.02.21

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

EU fondovi Prerađivačka industrija Informacijska i komunikacijska tehnologija Inovacije i R&D Usluge
30.11.20

Europski program oporavka i novi višegodišnji financijski okvir: povijesna šansa za investicije i razvoj

EU fondovi Prerađivačka industrija Informacijska i komunikacijska tehnologija Usluge
14.10.20

U pripremi su EU natječaji za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje!

KVALIFICIRANI TIM STRUČNJAKA