HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, Zagreb - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 1 484 4539
HR EN

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

 • Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 953.868.867,49 kn, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.
 • Prijave se zaprimaju do iskorištenja zaliha ili najkasnije do 30.11.2021.
 • Intenzitet potpore – 100% prihvatljivih troškova (potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva ne smatraju se državnim potporama/potporama male vrijednosti (de minimis potpore)).

Prihvatljivi prijavitelji:

 • javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a
 • javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a
 • tijela državne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju učilišta

Prihvatljive aktivnosti:

 • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 • Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
 • Grupa 3.: Izvedba radova
 • Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu
 • Prijavitelji koji prijavljuju projektni prijedlog za cjelovitu obnovu moraju predati Izjavu stručnjaka/glavnog projektanta iz koje je vidljivo u kojem postotku cjelokupan projekt predstavlja radove za dovođenje zgrade u postojeće stanje, a u kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju poboljšanja na predmetnoj zgradi (Obrazac 3. Izjava stručnjaka).
 • Projekt mora ispuniti minimalne uvjete u pogledu promicanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Odnosi se na prihvatljive troškove povezane s prihvatljivim aktivnostima u Grupi 2. i Grupi 3.
 • Projekt mora ispuniti minimalne uvjete u pogledu energetske učinkovitosti kako bi se smatrao neutralnim, a neki od primjera dodatnih aktivnosti za povećanje učinkovitosti resursa:
 • poštivanje uvjeta za ishođenje energetskog certifikata A
 • provođenje zelene javne nabave
 • integriranje obnovljivih izvora energije u razvoj projekta
 • primjena pasivnog dizajna kako bi se smanjila potreba za umjetnim izvorima topline, rasvjete i hlađenja
 • ugradnja proizvoda kojima se štedi potrošnja vode (sanitarni čvorovi, slavine, glave tuševa)
 • ugradnja sustava za recikliranje potrošne vode (tzv. siva voda)
 • plan za odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada u poslovnom krugu objekta i sigurno prikupljanje takvih materijala, itd.
 • Provedba projekta smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora (npr. Mehanizam otpornosti i oporavka do lipnja 2026. godine).

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/fond-solidarnosti-europske-unije/4160