HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, Zagreb - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 1 484 4539
HR EN

Prijave na EU natječaj za tip Operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

 • 120.000.000,00 HRK

Iznos potpore

 • 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama (371.975,00 HRK)

Intenzitet potpore

 • 100%

Prihvatljivi korisnici

 • OPG, OBRT, Pravni subjekt (j.d.o.o. ili d.o.o.) koji je u trenutku predaje prijave minimalno 12 mjeseci upisan u Upisnik poljoprivrednika
 • Korisnici ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR
 • Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju s najviše 5.000 stanovnika
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, te ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon nje

Prihvatljiva ulaganja

 • Gradnja (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • Kupnja zemljišta/objekata
 • Opremanje objekata
 • Kupnja strojeva/opreme
 • Kupnja živih životinja (u sektoru turizma)
 • Kupnja gospodarskih vozila i plovila (u sektoru turizma) i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • Promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • Izrada projektne dokumentacije

Neprihvatljiva ulaganja

 • Kupnja rabljene mehanizacije, vozila, plovila, strojeva i opreme (izuzev opreme/linija za preradu)
 • Kupnja vozila namijenjenih za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Prihvatljive djelatnosti

 • Prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
 • Usluge u ruralnim područjima;

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući
uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)

- usluge u društvenim djelatnostima

- intelektualne usluge

 • Tradicijski i umjetnički obrti
 • Turizam u ruralnom području isključujući;

- ugostiteljske „Objekte jednostavnih usluga“

- ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)

- hotele, planinarske domove, učeničke domove, lovačke domove i studentske
domove

*Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora

*Odobrena potpora isplaćuje se avansno u iznosu 50% od ukupno odobrenih sredstva nakon sklapanja ugovora o financiranju, dok se drugih 50% korisniku isplaćujte tek nakon što je u cijelosti proveo odobreni projekt

Rok za podnošenje prijava za potporu je od 04. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 04. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.