HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539
HR EN

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U INDUSTRIJI PROŠIRENA NA TURIZAM I TRGOVINU

Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem podrške ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, turizmu i trgovini.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem podrške ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, turizmu i trgovini.

Svrha Poziva

 • Podrška provedbe mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju
 • Podrška provedbe mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene koje će dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od minimalno 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava u 2021.g.

 • 310.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po korisniku

 • Najniži iznos: 200.000,00 HRK
 • Najviši iznos: 20.000.000,00 HRK


MAKSIMALNI INTENZITET POTPORE PREMA VELIČINI PODUZEĆA

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije

 • 85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

 • 45% - 65% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

 • 60% - 80% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

 • 45% - 80% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost

 • 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljivost prijavitelja

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju
 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja turizma (NACE 55, NACE 56, NACE 79)
 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzećaregistrirana za obavljanje djelatnosti iz područja trgovine (NACE G45, NACE G46, NACE G47)
 • Prijavitelj koji nije poduzetnik u teškoćama
 • Poduzeće koje je prije podnošenja projektnog prijedloga registrirano za obavljanje prihvatljive djelatnosti
 • Veliko poduzeće koje je provelo energetski pregled poduzeća
 • Poduzeće sa sjedištem u RH
 • Prijavitelj koji nije dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta
 • Prijavitelj koji ima barem jednog zaposlenog na određeno ili neodređeno vrijeme u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga

Prihvatljiva ulaganja

 • Energetska obnova

- energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

- energetska obnova zgrada

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije
 • Upravljanje projektom te projektnom administracijom
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti

Neprihvatljiva ulaganja

 • Izgradnja novih građevina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta
 • Dodavanje proizvodnih linija uz postojeće
 • Postavljanje dizalica topline zrak – zrak, voda – zrak i zemlja – zrak
 • Priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu

*Prijavitelj prema predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog

*Formiranje partnerstva ovim predmetnim Pozivom nije dozvoljeno

Rok za podnošenje prijava za potporu bit će naknadno objavljen.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije uklapa li se Vaš projekt u natječaj, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.