HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539
HR EN

Bespovratna sredstva namijenjena povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem podrške ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem podrške ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama.

Svrha Poziva

 • Podrška provedbe mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju
 • Podrška provedbe mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene koje će dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od minimalno 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava

 • 266.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po korisniku

 • Najniži iznos: 350.000,00 HRK
 • Najviši iznos: 20.000.000,00 HRK

MAKSIMALNI INTENZITET POTPORE PREMA VELIČINI PODUZEĆA

Kategorija aktivnosti/vrsta potpore Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije 85% prihvatljivih troškova
85% prihvatljivih troškova


85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti 65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80% prihvatljivih troškova

65% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljivost prijavitelja

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti
 • Prijavitelj koji nije poduzetnik u teškoćama
 • Poduzeće koje je prije podnošenja projektnog prijedloga registrirano za obavljanje prihvatljive djelatnosti
 • Veliko poduzeće koje je provelo energetski pregled poduzeća
 • Poduzeće sa sjedištem u RH
 • Prijavitelj koji nije dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta
 • Prijavitelj koji ima barem jednog zaposlenog na određeno ili neodređeno vrijeme u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga

Prihvatljiva ulaganja

 • Energetska obnova

- energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

- energetska obnova zgrada

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije
 • Upravljanje projektom te projektnom administracijom
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti

Neprihvatljiva ulaganja

 • Izgradnja novih građevina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta
 • Dodavanje proizvodnih linija uz postojeće
 • Postavljanje dizalica topline zrak – zrak, voda – zrak i zemlja – zrak
 • Priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu

*Prijavitelj prema predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog

*Formiranje partnerstva ovim predmetnim Pozivom nije dozvoljeno

Rok za podnošenje prijava za potporu je od 10. kolovoza 2020. godine do 10. rujna 2020. godine.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.