HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539
HR EN

Do kraja godine najavljeni novi natječaji iz programa ruralnog razvoja!

OBJAVLJENO 17.10.2019

Do kraja godine najavljeni novi natječaji iz programa ruralnog razvoja!

Do kraja 2019. godine u planu je objava velikog broja natječaja iz Programa ruralnog razvoja. Navedeno potvrđuje Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji su objavili novi Pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine.

Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“ pod brojem 91/19 od 27. rujna 2019. godine, a njime su propisani opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera.

Pravilnik možete pogledati ovdje a indikativni plan objave natječaja za listopad, studeni i prosinac 2019. godine ovdje.

Prije objave, prijedlog Natječaja za svaku mjeru bit će dostupan za komentiranje putem javnog savjetovanja svim zainteresiranim stranama.

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije.

Pravovremene informacije o točnom terminu objave i uvjetima prihvatljivosti bit će dostupne na mrežnoj stranici ruralnog razvoja.

Obzirom na dosadašnje iskustvo u pogledu najvećeg broja prijava, donosimo vam kratki uvid za najiskorištenije mjere Programa ruralnog razvoja dosad:

MJERA 4- ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ( tovno govedarstvo)

Prijedlog objave: prosinac 2019.

Iznos potpore: 5.000 EUR – 500.000 EUR (do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike)

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova

Ukupni budžet: 100.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredno gospodarstvo, obrt i pravna osoba

Prihvatljive aktivnosti ulaganja:

 • izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TO 4.1.1.)

Prijedlog objave: prosinac 2019.

Iznos potpore: 5.000 EUR – 300.000 EUR

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova

Ukupni budžet: 50.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođače organizacije priznate sukladno posebnim propisima, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo."

Prihvatljive aktivnosti ulaganja:

 • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe

Operacija 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prijedlog objave: prosinac 2019.

Iznos potpore: 5.000 EUR – 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore: 50%, a može se uvećati za dodatnih 20% ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

Ukupni budžet: 100.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za vlastite potrebe:
 1. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 2. Prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 3. Obradu, preradu i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 4. Nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom

Operacija 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Prijedlog objave: studeni

Iznos potpore: 15.000 EUR – 2.000.000 EUR (do 200.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 50% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi ulaganja: Ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu

Operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prijedlog objave: studeni

Iznos potpore: 15.000 EUR – 400.000 EUR (do 200.000 EUR za početnike)

Intenzitet potpore: 50% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije:

Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:

 1. a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
 2. b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

MJERA 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA

Operacija 6.2.1. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Prijedlog objave: prosinac

Iznos potpore: 50.000 EUR

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

Prihvatljivi sektori ulaganja:

 • Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
 • Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 • Sektor turizma u ruralnom području

Operacija 6.4.1. RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Prijedlog objave: prosinac

Iznos potpore: 3.500 EUR – 200.000 EUR po projektu

Intenzitet potpore: do 70% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredno gospodarstvo, obrt i pravna osoba

Prihvatljivi sektori ulaganja:

 • Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
 • Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 • Sektor turizma u ruralnom području

Zbog velikog interesa pozivamo sve zainteresirane da nam se jave na mail: info@geniusconsulting.hr ili nas kontaktiraju na broj: 01/48 44 539 kako bi saznali detaljnije informacije i na vrijeme rezervirali svoje mjesto za izradu projektne prijave.