HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

GC uspješno proveo još jedan projekt sufinanciran iz EU natječaja „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ ukupne investicije preko 6,5 milijuna kuna.

Projekt nabave novih strojeva za proizvodnju znakova započeo je u lipnju 2019.g. ukupne vrijednosti investicije 6,5 milijuna kuna, pri čemu su klijentu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od preko 2,3 milijuna kuna koje je imao pravo iskoristiti u roku od 24 mjeseca od početka provedbe projekta.

Tvrtka Pismorad odlučila je investiciju započeti kombinacijom vlastith sredstava i kreditom poslovne banke, a predujam od maksimalnih 40% ukupnih bespovratnih sredstava nije tražen iz razloga što je jedan od uvjeta za isplatu predujma bilo dostaviti bankovnu garanciju PT2.

Nakon isteka svaka tri mjeseca izrađivali smo ZNS (Zahtjev za nadoknadom sredstava) u kojima smo potraživali bespovratna sredstva za prihvatljive troškove nastale u razdoblju prihvatljivosti. Obzirom da je u sklopu natječaja bilo više vrsta potpora, tako se intenzitet potpora razlikovao ovisno za koje troškove smo tražili potpore. Npr. za ulaganje u nove strojeve tražili smo regionalne potpore za mikro i mala poduzeća gdje je intenzitet za malo poduzeće do 50 zaposlenih iznosio 45% od prihvatljivih troškova, dok smo npr. za upravljanje projektom i izradu dokumentacije za nabavu potraživali potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova gdje je intenzitet potpore iznosio 50% prihvatljivih troškova.

Obratili smo pozornost i na potpore male vrijednosti (de minimis) obzirom da ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga je trošak za koji smo tražili potporu male vrijednosti, a iznosila je 50% prihvatljivog troška.

Za dobivanje važnih bodova na natječaju uključili smo i horizontalna načela gdje smo pozitivan doprinos usmjerili na promicanje ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i nediskriminacije, informacijsko-komunikacijsku pristupačnost, klimatske izazove, itd.

Projekt se provodio u razdoblju pojave pandemije Covid-19 te rata u Ukrajini što je imalo negativan utjecaj na planirani tijek projekta i nabave elemenata iz proračuna. Iz tog razloga je bilo potrebno kvalitetno upravljati nabavom elemenata iz projekta za što postoje stroga pravila kojih se potrebno pridržavati jer u suprotnom prijete financijske korekcije koje mogu ozbiljno ugroziti likvidnost projekta te smanjiti dodijeljena bespovratna sredstva.

Iskusni tim Genius Consulting-a s dugogodišnjim iskustvom u prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova uspješno je riješio sve izazove s kojima smo se susreli na ovom projektu, a klijent je iskoristio sva dodijeljena bespovratna sredstva te na taj način doprinio sveukupnom iskorištenju financijske omotnice koju RH ima na raspolaganju u razdoblju 2014.-2020. g.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!