HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Objavljen nacrt EU natječaja za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 200.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 50% od ukupno prihvatljivih troškova iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Visina javne potpore:

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: do 2.000.000 EUR;
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mala, srednja i velika poduzeća) koja je predmet ulaganja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući i početnike koji imaju registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja;
 • Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Proizvođačke organizacije pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Fizičke i pravne osobe upisne u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi trošak:

 • Trošak gradnje/rekonstrukcije objekata za preradu te ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Trošak strojeva i opreme za preradu i ostalih postupaka koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije te opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije te opremanja objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladnih sustava s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije te opremanja ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva te trošak gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva
 • Trošak kupnje zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • Trošak prilagodbe novouvedenih standarda u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Prihvatljiva ulaganja: Prihvatljiva ulaganja unutar Podmjere 4.2. smatraju se ulaganja u sve vrste poljoprivrednih proizvoda (navedenih u Prilogu 1. Ugovora o europskoj uniji iz članka 38), osim proizvoda ribarstva i akvakulture.

*Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 17. studenog 2022. od 12:00 sati do 30. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!