HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ ukupne vrijednosti 206 milijuna kuna. Spomenutim natječajem planira se potaknuti hrvatske mikro, male i srednje tvrtke na ulaganja u digitalizaciju poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi s najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje,
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja,
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima. Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Prihvatljive kategorije troškova su sljedeće:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…),
 • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta),
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta,
 • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta),
 • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti,
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.,
 • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka,
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta,
 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK.

Najniži mogući iznos bespovratne potpore iznosit će 150.000 kn, dok će maksimalni biti 750.000 kn, dok će intenzitet ovisiti o sjedištu prijavitelja te će se kretati od 55 do 70% prihvatljivih troškova.

Važno je istaknuti kako projekti koji će se financirati temeljem ovog natječaja ne smiju uključivati aktivnosti i troškove vezane za sektore:

 • ribarstva i akvakulture,
 • primarne poljoprivredne proizvodnje
 • djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače
 • proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 26/18., 37/18., 63/19. i 107/21);
 • trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46 i 47);
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58);
 • emitiranje programa (NKD odjeljak: 60);
 • djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61);
 • djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njima (NKD odjeljak: 62)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63);
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD odjeljci: 64, 65, 66);
 • poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68);
 • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70);
 • promidžba (reklama i propaganda) (NKD odjeljak: 73.1);
 • djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljak: 77);
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88);
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD odjeljak: 91);
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92), proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću;

Za dodatne informacije slobodno nam pošaljite upit na info@geniusconsulting.hr

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!