HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539
HR EN

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti"

Objavljen Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti"

Svrha Natječaja

 • Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

 • 120.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

 • Najniža razina javne potpore iznosi 3.500,00 EUR
 • Najviša razina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje te tijekom prethodne dvije fiskalne godine

Intenzitet javne potpore

 • Do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%

Prihvatljivi korisnici

 • Fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 • Mikro ili malo poduzeće,
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu,
 • Pravne osobe 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.
 • U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću,
 • U sektoru usluga korisnik registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge,
 • Korisnik registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju,
 • Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju, OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR,
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika,
 • Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu,
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi građenja/rekonstrukcije objekata za pružanje turističkih usluga i pružanja ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka
 • Troškovi opremanja objekata za pružanje turističkih usluga i pružanja ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka
 • Trošak kupnje novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme
 • Trošak kupnje živih životinja u svrhu obnavljanja turističke djelatnosti
 • Troškovi građenja/rekonstrukcije objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta te pakiranja i trženja proizvoda tradicijskog obrta
 • Troškovi opremanja objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta, pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta
 • Trošak kupnje novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme
 • Trošak kupnje živih životinja u svrhu obnavljanja djelatnosti
 • Troškovi građenja/rekonstrukcije objekata za pružanje usluga u poljoprivredi, u šumarskim djelatnostima, u veterinarskim djelatnostima, u društvenim djelatnostima te za pružanje intelektualnih usluga
 • Troškovi opremanja objekata za pružanje usluga u poljoprivredi, u šumarskim djelatnostima, u veterinarskim djelatnostima, u društvenim djelatnostima te za pružanje intelektualnih usluga
 • Trošak kupnje novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme
 • Trošak kupnje živih životinja u svrhu obnavljanja usluga u ruralnim područjima
 • Troškovi građenja/rekonstrukcije objekata/prostora/objekata za preradu i /ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju)
 • Troškovi opremanja objekata/prostora/objekata za preradu i/ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju) te opreme za izravnu prodaju i prodajna mjesta i opreme za pakiranje i označavanje proizvoda
 • Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta prihvatljiva je do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna.

b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna.

c. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

*Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.