HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za privatni turistički sektor

Ministarstvo turizma objavilo je dugoočekivani natječaj „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma (NPOO.C1.6.R1-I2.01)“ za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju jačanja održivosti te poticanja zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma.

U nastavku teksta donosimo pregled najvažnijih dijelova natječajne dokumenacije u kontekstu prihvatljivosti prijavitelja i projektnih aktivnosti.

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju,

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu,

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

 • Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.2022
 • Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.02.2023, 12:00:00

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Sukladno NPOO-u, dio ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju, aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK, što je podijeljeno po grupama na sljedeći način.

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK za sljedeće aktivnosti:

 • potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
 • nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća ili smanjenja otpada te na prelazak na kružno gospodarstvo.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK za sljedeće aktivnosti:

 • Ulaganja prihvatljiva za okoliš i učinkovitost resursa: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća;

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK za sljedeće aktivnosti:

 • ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i u sektoru visokog obrazovanja.

Projekt u sklopu svake od grupa mora značajno doprinijeti minImalno jednom od ciljeva Uredbe EU te biti u skladu s DNSH kriterijima:

 1. Ublažavanje klimatskih promjena;
 2. Prilagodbe klimatskim promjenama;
 3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa;
 4. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada;
 5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla;
 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava;

Posebno je to važno u kontekstu ostvarenja cilja 1. Ublažavanje klimatskih promjena, obzirom da to podrazumijeva sljedeća dva preduvjeta:

 • minimalni uvjet za rekonstrukciju i obnovu postojeće građevine zahtijeva postizanje standarda s minimalno 30% uštede energije (izraženo u MWh/godina) i/ili 30% stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) u odnosu na ex ante procjenu;
 • minimalni uvjet prilikom gradnje novih zgrada je postizanje potrošnje primarne energije, na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje, najmanje za 10 % niže od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB).

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!