Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539

Objavljeni EU natječaji za provedbu Podmjere 4.2.

Objavljeni EU natječaji za provedbu Podmjere 4.2.

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. – tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Svrha Natječaja

 • Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

 • 300.000.000,00 HRK
 • Iznos raspoloživih sredstava za mikro, mala i srednja poduzeća: 162.000.000,00 HRK
 • Iznos raspoloživih sredstava za početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća: 18.000.000,00 HRK
 • Iznos raspoloživih sredstava za velika poduzeća: 108.000.000,00 HRK
 • Iznos raspoloživih sredstava za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća: 12.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

MIKRO, MALI I SREDNJI KORISNICI

 • Najniža razina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR
 • Najviša razina javne potpore po projektu iznosi:
 • do 3.000.000,00 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • do 2.000.000,00 EUR za ostale sektore i
 • do 200.000,00 EUR za korisnike početnike (u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt)

VELIKI KORISNICI

 • Najniža razina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR
 • Najviša razina javne potpore po projektu iznosi:
 • do 5.000.000,00 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • do 3.000.000,00 EUR za ostale sektore i
 • do 200.000,00 EUR za korisnike početnike (u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt)

Intenzitet javne potpore

 • Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Prihvatljivi korisnici

a) Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike

b) Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća) ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

c) Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

d) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi troškovi

 • Trošak gradnje/rekonstrukcije objekata za preradu te ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Trošak strojeva i opreme za preradu i ostalih postupaka koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije te opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije te opremanja objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladnih sustava s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije te opremanja ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Trošak gradnje/rekonstrukcije objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva te trošak gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva
 • Trošak kupnje zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • Trošak prilagodbe novouvedenih standarda u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Prihvatljiva ulaganja

 • Prihvatljiva ulaganja unutar Podmjere 4.2. smatraju se ulaganja u sve vrste poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva i akvakulture

*Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 16. ožujka 2020. od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.


Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. – tip operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Svrha Natječaja

 • Povećanje učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

 • 70.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

 • Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

ZA KORISNIKE POČETNIKE

 • Ukoliko u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt
 • Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet javne potpore

 • Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Prihvatljivi korisnici

a) Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike

b) Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala i srednja poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi gradnje/rekonstrukcije te opremanja objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Troškovi gradnje/rekonstrukcije te opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova te ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Prihvatljiva ulaganja

 • Prihvatljiva ulaganja unutar Podmjere 4.2. smatraju se ulaganja u sve vrste poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva i akvakulture

*Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati


Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.