HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 1 48 44 539
HR EN

Povećana alokacija sredstava za financijske instrumente za poljoprivredu i ruralni razvoj!

Financijski instrumenti, za koje je sad osigurano više od 384 milijuna kuna, predstavljaju najpovoljniji oblik financijske podrške poljoprivrednicima a cilj ovakvog oblika financiranja je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa i smanjenje traženih sredstava osiguranja.

Financijski instrumenti namijenjeni su ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganju u obrtni kapital ( najviše do 30%iznosa zajma) a svrha FI je financiranje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i to:

 • Mjera 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva; podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i /ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Mjera 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Mjera 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Krajnji primatelji Financijskih instrumenata

Mjera 4

 • Sektor poljoprivrede: fizička/pravna osoba te skupine fizičkih/pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, te proizvođačke grupe/organizacije; upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda- OPG; obrt; trgovačko društvo/zadruga/proizvođačka organizacija; druga pravna osoba
 • Sektor prerade: poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU (osim proizvoda ribarstva) koji je fizička/pravna osoba- OPG; obrt; trgovačko društvo/zadruga/proizvođačka organizacija; druga pravna osoba

Mjera 6

 • Mikro i mali poduzetnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a: OPG; obrt; trgovačko društvo; druga pravna osoba

Mjera 8

 • Sektor šumarstva: šumoposjednik koji je fizička/pravna osoba privatnog prava- vlasnik i/ili posjednik šume upisan u Upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička/pravna osoba registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje


Opći uvjeti prihvatljivosti

 • Minimalno 1 zaposleni ili će zapošljavanje biti realizirano u roku 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • Lokacija ulaganja cijela RH osim Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita
 • Kriterij ekonomske veličine:
  • tip operacije 4.1.1. - minimalno 6000 EUR za sektor voća, povrća i cvijeća te minimalno 8000 EUR za ostale sektore
  • tip operacije 6.4.1. minimalno 2000 EUR
MIKROMALI
Najniži iznos zajma1.000,00 EUR25.000,01 EUR
Najviši iznos zajma25.000,00 EUR50.000,00 EUR
Rok otplate1-5 godina1-10 godina
Počekdo 12 mjesecido 12 mjeseci
Kamatna stopa0,5% I.,II.,III.,IV. skupina JLS
1,0% V.,VI.,VII.,VIII skupina JLS
0,1% mljekarski sektor
0,5% I.,II.,III.,IV. skupina JLS
1,0% V.,VI.,VII.,VIII skupina JLS
0,1% mljekarski sektor
Korištenje sredstavado 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmudo 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu

Više o uvjetima prihvatljivosti, načinu podnošenja prijave te potrebnoj dokumentaciji možete saznati ovdje.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko pripreme projektne dokumentacije, pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na tel. 01 48 44 539.