HR EN
Trg Vlatka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
info@geniusconsulting.hr
+385 99 541 6985
HR EN

Sinergija poduzetnika i konzultanta kao ključ uspjeha provedbe projekta

Pročitajte naš osvrt na provedbu projekta i odličnu suradnju s tvrtkom H20 Marketing d.o.o. i saznajte s kojim smo se izazovima susretali na konkretnom projektu.

Provedbe investicijskih projekata, bilo da se radi o bespovratnim sredstvima ili kreditnim aranžmanima, iziskuju kvalitetnu suradnju poduzetnika i konzultanta s ciljem realizacije projekta uz što manje odstupanja od projekcija i planova.

Unatoč izazovnoj godini, koju je obilježila COVID-19 pandemija, zajedničkim naporima s klijentom uspješno smo proveli projekt u području ESIF kredita za rast i razvoj u sektoru turizma. Projekt „Izgradnja i opremanje kuće za odmor O'live Residence 4*“ proveden je u planiranome roku te je poduzetnik iskoristio cjelokupni iznos dodijeljenih kreditnih sredstava (3,82 milijuna kuna) s vrlo niskom kamatnom stopom.

Provedba projekta trajala je okvirno 14 mjeseci, a započela je utroškom vlastitih sredstava klijenta (30% ukupnog iznosa investicije). Uvjet za početak korištenja kredita je bilo dokazivanje namjenskog korištenja vlastitih sredstava u investiciji sukladno planiranim projekcijama. Naš zadatak bio je preuzeti gotovo svu komunikaciju s poslovnom bankom, prikupljanje ponuda, računa, izvoda i potvrda o plaćanjima kako bi sukladno smjernicama poslovne banke uredno složili i dostavili svu traženu dokumentaciju prije početka korištenja samog kredita.

Već na samom početku, klijent je imao dodatne neočekivane VTR radove (radovi čije izvođenje nije predviđeno u ugovornom troškovniku) s obzirom na naknadno otkrivanje podzemnih voda te je bilo izvjesno da će djelomično trebati te troškove podmiriti vlastitim sredstvima. Pravovremenim planiranjem budućih troškova i ušteda u projektu te zahvaljujući odličnoj komunikaciji s klijentom uspješno smo napravili i djelomičnu preraspodjelu sredstava u dogovoru s poslovnom bankom te smo na taj način ipak umanjili odljev dodatnih vlastitih sredstava. Po završetku verifikacije namjenskog korištenja vlastitih sredstava, poslovna banka je dala zeleno svijetlo za korištenje kreditnih sredstava. Naša uloga odnosila se na pravovremeno prikupljanje ponuda, situacija, računa te kasnije izvoda i potvrda o izvršenom plaćanju od strane klijenta te njihovo evidentiranje u provedbenim tablicama kako bi u svakome trenutku mogli pratiti stanje odobrenog i korištenog iznosa kredita po stavkama. Za svako odstupanje veće od 5% unutar glavnih stavaka projekta bilo je potrebno ishoditi posebno odobrenje banke za preraspodjelom sredstava na druge stavke. Na konkretnom projektu bio je izrađen ukupno 21 zahtjev za korištenjem kreditnih sredstava, što podrazumijeva izradu 21 specifikacije korištenja. Svaka specifikacija rađena je temeljem ponuda, predračuna, računa, situacija i avansa prikupljenih od klijenta, a kako bi se uspješno zatvorila i opravdala svaka specifikacija, morali su se prikupiti dokazi o provedenoj transakciji tj. potvrde o plaćanju te su se morali prikupiti pravovaljani računi za sve navedene stavke.

Naš zadatak je također bila kontrola plaćanja određenih situacija i faktura kako se ne bi dogodilo duplo plaćanje, a pri tome je korištena interna provedbena tablica gdje se u svakome trenutku pratila realizacija projekta. Na ovaj način smo osigurali kvalitetnu provedbu projekta u svim fazama. Također, komunikacija s bankom i kompletna papirologija usmjerila se na nas kao konzultante, dok se klijent posvetio komunikaciji s dobavljačima i izvođačima radova te terenskoj kontroli.

Obzirom na COVID-19 pandemiju koja je započela u ožujku, određeni radovi su se oduljili te smo na vrijeme zatražili od poslovne banke prolongiranje korištenja kreditnih sredstava, što je naposlijetku i odobreno. Na taj način smo osigurali kompletno korištenje kreditnih sredstava. Po završetku samoga projekta izradili smo finalnu dokumentaciju koja je obuhvatila cjelokupni projekt, tj. učešće klijenta i kreditna sredstva te je isti predan klijentu i poslovnoj banci za potrebe budućih kontrola ili vlastite evidencije provedenih radova po stavkama u troškovniku. Projekt je uspješno proveden netom prije turističke sezone 2020. što je bilo i prema planu. Vila „O'live Residence 4*“ je turističku sezonu 2020. odradila s izuzetno uspješnim rezultatima (ocjena na booking.com stranici 9,8; link: https://www.booking.com/hotel/hr/o-39-live-residence-bibinje1.hr.html).

Našem partneru želimo puno uspjeha i u nadolazećim turističkim sezonama!


Ukoliko imate ideje i vizije za realizaciju vlastitog projekta te vam je potrebna stručna pomoć za prijavu ili provedbu slobodno nas kontaktirajte putem maila: info@geniusconsulting.hr