HR EN
Industrijska 5, 10434 Sveta Nedelja - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Raspored planiranih natječaja za 2023. godinu

II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu

Naziv prioriteta: 2. Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se pridonosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 2.1. Promicanje održivih aktivnosti akvakulture, osobito jačanje konkurentnosti akvakulturne proizvodnje, uz istodobno osiguravanje dugoročne okolišne održivosti aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u nova uzgajališta ili postojeća - izgradnja,
 • opremanje,osuvremenjivanje jedinica (uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi),
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost, smanjuju negativni ili potiču pozitivni učinak na okoliš.

Prihvatljivi korisnici:

 • Nositelji dozvola za akvakulturu odnosno pravne ili fizičke osobe koje se planiraju baviti tom djelatnošću (ako se aktivnost odnosi na uspostavu novih uzgajališta odnosno na korisnika početnika).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za mjeru/natječaj: 26.666.667,00 EUR

Indikativni intenzitet potpore:

 • 50% - osnovni intenzitet
 • 85% - lokacija ulaganja na jednom od otoka: Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo
 • 60% - korisnik je MSP koji provodi operaciju za potporu održivoj akvakulturi
 • 75% - korisnik organizacija proizvođača,udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacije

Indikativno vrijeme objave natječaja: srpanj 2023. godine

IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Naziv prioriteta: 2. Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se pridonosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 2.2. Promicanje stavljanja na tržište, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te prerada tih proizvoda

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u uspostavu novih i modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta (izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture) s ciljem povećanja količine i vrijednosti proizvodnje i stvaranja dodane vrijednosti proizvoda, uvođenja novih i inovativnih tehnologija i metoda s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i povećanja energetske učinkovitosti objekata te doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama.

Prihvatljivi korisnici:

 • Subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva odnosno fizičke ili pravne osobe koje planiraju obavljati preradu proizvda ribarstva (ako se aktivnost odnosi na uspostavu novog objekta) - samo MSP-ovi.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za mjeru/natječaj: 32.525.203,00 EUR

Indikativni intenzitet potpore:

 • 50% - osnovni intenzitet
 • 85% - lokacija ulaganja na jednom od otoka: Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo
 • 100% - korisnik javno tijelo
 • 75% - korisnik organizacija proizvođača,udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacije
 • 60% - korisnik organizacija ribara ili drugi skupni korisnici
 • 75% - operacija se odnosi na inovativne proizvode, procese ili opremu u preradi

Indikativno vrijeme objave natječaja: srpanj 2023. godine

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u izradi i provedbi projektne prijave, pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na +385 95 902 5341 (Ivan Orač).