HR EN
Industrijska 5, 10434 Sveta Nedelja - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija planira objaviti Poziv pod nazivom „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, koji će biti sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Cilj poziva:

 • Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave arhitekturom, audiovizualnom djeltanošću uključujući videoigre, medijima, baštinom, dizajnom i izvedbenom umjetnošću

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija.
 • Napomena: Partnerstvo nije dozvoljeno.

Prihvatljive djelatnosti:

 • arhitektura, dizajn, elektronički mediji, film, fotografija, glazba i izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, muzeji, knjižnice i baština, videoigre, umjetnost te umjetnički i tradicijski obrti.

Prihvatljivi troškovi:

GRUPA A:

 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver),
 • Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu,
 • Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka,
 • Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja,
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava),
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata,
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.,
 • Usluge izrade dokumentacije za nabavu,
 • Usluge stručnog nadzora građenja,
 • Ostale usluge povezane s projektom ulaganja,
 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja,
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom,
 • Upravljanje projektom: priprema natječajne dokumentacije, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije, upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, revizija projekta,
 • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta.

GRUPA B:

 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga,
 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i za pripremu i provođenje postupaka nabave,
 • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije,
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.,
 • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta,
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja,
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem,
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom,
 • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu,
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava).

Visina potpore:

Najniži iznos:

 • GRUPA A: 39.816,84 EUR
 • GRUPA B: 13.272,28 EUR

Najviši iznos:

 • GRUPA A: 995.421,06 EUR
 • GRUPA B: 185.811,93 EUR

Alokacija:

 • 33.180.702,10 EUR

Intenzitet potpore:

 • Grupa A – Regionalne potpore za ulaganje od 45 % do 70% ovisno o NUTS 2 regiji; Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do 50%; Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do 50%; Potpore za usavršavanje – do 70%, potpore male vrijednosti – de minimis do 50%
 • Grupa B – do 85% ukupno prihvatljivih troškova

Indikativni datum objave poziva:

 • II. kvartal 2023.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na +385 98 817 475.