HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

COVID-19 zajam za obrtna sredstva ponovno na raspolaganju

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ do 380.000 HRK uz fiksnu kamatnu stopu od 0,25%

Tko se može prijaviti?

Mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva ili obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove, zadruge, ili drugi slični objekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost u cilju stjecanja dobiti).

Koji su uvjeti za prijavu?

Prijavitelj je morao poslovati najmanje 3 mjeseca u 2019. godini te je:

a) zatvoren Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020.

ILI

b) u 2020. godini ostvario pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu

  • Dopuna: prihvatljivi su i poslovni subjekti koji ostvaruju pad prihoda od 20 % i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su sa potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti, odnosno, jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u 1. skupinu sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a to su Brodsko-posavska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija i Virovitičko-podravska županija.

Koji su ostali uvjeti prihvatljivosti ako su zadovoljena prethodna dva uvjeta?

1) Prijavitelji moraju imati minimalno više od 50% privatnog vlasništva

2) Ne smiju imati žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci

3) Društvo nije u teškoćama (predstečaj, stečaj, likvidacija, odluke o poništenju ili ukidanju rješenja kojima je dano odobrenje za rad)

4) Treba imati minimalno 1 zaposlenog na puno radno vrijeme

5) Uredno se podmiruju postojeća zaduženja (krediti, leasing, zajmovi..) bez kašnjenja

6) Prijavitelj NE SMIJE imati ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva, ali MOŽE imati prethodno odobren Mikro ili Mali investicijski zajam ili Mikro zajam za obrtna sredstva te pojedinačno ili ograničeno portfeljno jamstvo

Koje su neprihvatljive djelatnosti krajnjih korisnika?

Ribarstvo i akvakultura, Primarna poljoprivredna proizvodnja, Duhan i destilirana alkoholna pića, Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina istima, Kasina i istovjetna poduzeća te su ograničenja na informatičkom sektoru: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije kojima je cilj podupiranje aktivnosti koje su prethodno navedene kao neprihvatljive ili kojima je svrha omogućiti nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže ili nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.

Koja su prihvatljiva ulaganja?

Prihvatljiva su isključivo ulaganja u obrtna sredstva, uključujući i PDV. Također je prihvatljivo plaćanje svih obveza nastalih u 2020. godini.

Što se ne može podmirivati iz zajma?

Zajmom se ne mogu plaćati niti refinancirati postojeće kreditne obveze, pozajmica ili leasinga te se ne mogu plaćati obveze nastale prije 2020. godine. Nije moguće raditi refundaciju prethodno plaćenih obveza.

Izvor:

https://hamagbicro.hr/financij...