HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija objavilo Poziv pod nazivom „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Cilj poziva:

 • Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća[1] kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63.12 Internetski portali

FILM

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

*Za dodatne uvjete prihvatljivosti relevantna je iz UzPa:

Tablica 4: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje u grupi A i grupi B

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

  • obrti
  • Trgovačka društva
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • obrti
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • trgovačka društva
  • ustanove u kulturi.

Prihvatljivi troškovi:

GRUPA A:

GRUPA B:

 • Pogledati u Uputama za prijavitelje

Visina potpore:

Najniži iznos:

 • GRUPA A: 40.000,00 EUR
 • GRUPA B: 15.000,00 EUR

Najviši iznos:

 • GRUPA A: 995.000,00 EUR
 • GRUPA B: 300.000,00 EUR

Alokacija:

 • 33.180.702,10 EUR

Intenzitet potpore:

 • Grupa A – Regionalne potpore za ulaganje od 45 % do 70% ovisno o NUTS 2 regiji; Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do 50%; Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do 50%; Potpore za usavršavanje – do 70%, potpore male vrijednosti – de minimis do 50%
 • Grupa B – do 85% ukupno prihvatljivih troškova

Zaprimanje projekata

 • Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1.4.2024. u 8:00 do 31.5.2024. u 16:00

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave. Pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na +385 98 817 475.