HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 99 541 6985
HR EN

HAMAG – Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Tko može podnjeti Zahtjev za kredit?

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva

Koja je visina zajma?

Mikro zajam od 1.000 EUR do 25.000,00 EUR

Mali zajam od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR

Koja je kamatna stopa?

0,5% za I., II., III., IV. JLS

1,0% za V., VI., VII., VIII. JLS

0,1% za ulaganja u mljekarski sektor bez obzira na indeks razvijenosti

Koji su ostali bitni uvjeti prihvatljivosti?

Prijavitelj mora imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma.

Lokacija ulaganja je cijeli teritorij RH osim Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita.

Krajnji primatelj mora imati više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava.

Prijavitelj mora ispuniti kriterij ekonomske veličine: a) za tip operacije 4.1.1. sektor voća, povrća i cvijeća min 6.000 EUR; ostali sektori min 8.000 EUR, b) za tip operacije 6.4.1. min 2.000 EUR.

Mjera 4

U sektoru poljoprivrede to je fizička ili pravna osoba te skupine fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujući i proizvođačke grupe/organizacije, upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva.

U sektoru prerade to je poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda, osim proizvoda ribarstva.

Mjera 6

mikro i mali poduzetnici - poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a.

Mjera 8

u sektoru šumarstva to je šumoposjednik koji je fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje.

  Naša uloga:

  1. Provjeriti prihvatljivost vašeg subjekta i projektne ideje

  2. Izraditi poslovni plan

  3. Pripremiti i predati Zahtjev za kredit

  4. Korespodencija sa HAMAG-BICRO

  5. Upravljati provedbom projekta.

   ZAINTERESIRALO VAS JE?